องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ-บ้านคูสะคาม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 117 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ถึงสายบ้านนายม หมู่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
photo โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลอินทร์แปลง(กลุ่ม 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53 |
photo โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 120 |
photo โครงการซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์โรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 317 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 365 |
photo โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ระบบแรงดึง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 405 |
photo โครงการซื้อวัสดุทำทางเดินรอบสวนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353 |
photo โครงการก่อสร้างรั้วรอบสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376 |
photo โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างหอถังน้ำดื่ม อบต.อินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326 |
1 - 20 (ทั้งหมด 44 รายการ) 1 2 3