องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ-บ้านคูสะคาม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217 |
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253 |
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ถึงสายบ้านนายม หมู่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229 |
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235 |
insert_drive_file รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 6 สิงหาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
insert_drive_file เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69 |
photo โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
photo โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลอินทร์แปลง(กลุ่ม 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34 |
photo โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116 |
photo โครงการซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์โรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 395 |
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3