ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
รายละเอียด : ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ - บ้านคูสะคาม ม. 1 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ชื่อไฟล์ : QZvYXlYWed20605.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้