info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมเกียรติ สารโภคา
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 098-1057051
นายสมเกียรติ สารโภคา
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 098-1057051
นายยนต์ชัย พัฒนา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 093-7414767
นายยนต์ชัย พัฒนา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 093-7414767
นายเจริญ ฝูงพิลา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 083-3361975
นายเจริญ ฝูงพิลา
รองนายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 083-3361975
นางสาววิภาวดี อุปโคตร
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 063-7187799
นางสาววิภาวดี อุปโคตร
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 063-7187799
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64