องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและภัยจากยาสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ [22 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา [20 กรกฎาคม 2565]
ประกาศ NO Gift Policy [19 เมษายน 2565]
อบรมทำขนมไทย [4 มีนาคม 2565]
ประชุมพนักงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ [4 มีนาคม 2565]
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) [13 กรกฎาคม 2564]
ชีวิตแบบวิถีใหม่(New Normal) [13 กรกฎาคม 2564]
ขั้นตอนการทิ้งหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี [13 กรกฎาคม 2564]
ประชาสัมพันธ์ ไทยชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง [11 มิถุนายน 2564]
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [31 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 57 รายการ)