ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียด : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ถึง บ้านคูสะคาม
ชื่อไฟล์ : LC4v6bXTue113233.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้