องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองช่าง
นายประกอบ จำวงค์ลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยธา
นายรุ่งโรจน์ ภูทองใบ
นายช่างโยธา
นายมนตรี สรวงศิริ
เจ้าพนักงานประปา
ราเชนทร์ พลราชม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายชาตรี กรพันธ์
ผู้ช่วยช่างโยธา
นางวนิดา ถิตะโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธนารักษ์ แก้วสุทอ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายไชยวรรค์ บุญชื่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายนิกร พั่วพันศรี
คนงานทั่วไป