messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สมาชิกสภา
นายอนัน สายสอน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 08-57436302
นายวรนิช บุตรแสนคม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง
โทร : 06-10531922
นายนริศร บุญเฮ้า
เลขานุการสภา อบต. (ปลัด อบต.)
โทร : 0611091114
นางหอมแพง แก้วอัคฮาด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
โทร : 08-07316499
นายสุบิน แปโค
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
โทร : 08-61722290
นายวิลัย สุทธิบ่าว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
โทร : 08-57519873
นายไพมณี เพ็ชราชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
โทร : 09-80973567
นางนภัสชล นำภา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โทร : 08-47891769
นายพุทธา ชมพูพื้น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
โทร : 09-81856074
นายสำเนียร ศรีภูมี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
โทร : 09-85154944