info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ-บ้านคูสะคาม หมู่ที่ ๑ ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือ
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซืื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ-บ้านคูสะคาม หมู่ที่ 1 ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ถึง ถนนสายทางห poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
insert_drive_file ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอกนอ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านคูสะคาม ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 7 ถึง สายบ้านนายม หมู่ที่ 5) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview74
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ถึง ถนนสายทางหลวงหมายเลข 209 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview68

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview43
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview228
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview246

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 196