info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 110
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง
photo โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงจอดรถสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]   attach_file [เอกสาร 3]   attach_file [เอกสาร 4]   attach_file [เอกสาร 5]  
photo โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview119 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
photo โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลอินทร์แปลง(กลุ่ม 3) poll
photo โครงการซ่อมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์โรงผลิตน้ำดื่ม องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview63 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212

play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุโดยวิธีการซื้อ/จ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview212
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุโดยวิธีการซื้อ/จ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview204

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน
play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
insert_drive_file แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64