องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรนันท์ สาขา
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.รุ่งอรุณ ถาบุตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายวิษณุ กองสิงห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรัตตยา ไชยนา
คนงานทั่วไป
โทร : -