องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ เพศศึกษา การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและภัยจากยาสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
รายละเอียด : เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน และให้ความรู้เด็กเยาวชนเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างผิดกฏหมายและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศ และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเข้าใจในวิธีการแก้ปัญหาเรื่องเพศที่ถูกต้องและภัยจากยาเสพติดที่สร้างความเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ
ผู้โพส : admin