info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 100

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 เบี้ยยังชีพจ่ายวันไหนคับ

จ่ายทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนค่ะ

(โดย:อรยา ผลาวงษ์ เขียนเมื่อ:07 พฤษภาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
(นายสมเกียรติ สารโภคา)
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 0981057051
ประเมิน--ITA--64