องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 390 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 435 |
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 410 |
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 440 |
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 394 |
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 398 |
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 403 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1