info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 47120 โทร 042707236 e-mail inplaeng2561@gmail.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน เมษายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 167 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 189 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 179 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน เมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน มกราคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 173 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
นายนริศร บุญเฮ้า
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.อินทร์แปลง
โทร : 061-1091114
ประเมิน--ITA--64
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 147