ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง