ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการรำลึกรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง