ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเสียงสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง