ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบตัวยู ระบบแรงดึง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง