ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการต่อดติมอาคารเอนกประสงค์เป็นห้องปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง