ชื่อเรื่อง : จ้างทำสติกเกอร์ อบต.อินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง