ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง