ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง