ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง