ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำยากำจัดยุงลายและทรายอะเบทโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง