ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง