ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการคนงานจดมาตรวัดน้ำ(นายจำลอง วงค์อนุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง