ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสายบ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ถึงถนนสายทางหลวงหมายเลข 2092 บ้านหัวนา หมู่ที่ 3 ตำบลอินทร์แปลง โดยวิธีคัดเลือก