ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุในการเลือกตั้ง(เฟสชิว,หน้ากากอนามัยถุงมือยาง,เจลแอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง