ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายชื่อ(เจ้าหน้าที่เลือกตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง