ชื่อเรื่อง : จ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมคณะกรรรมประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง