ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทั่วไปคนงานส่งน้ำดื่ม(นายกระบวนเพรช เยี้ยมเจริญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง