ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 4633 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง