ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง